ذهن و رفتار

IMG_20221129_122524.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

من استرس و اضطراب دارم

#سلامت‌روان ☑️ من استرس دارم، اضطراب دارم. من درمانده شدم! ☑️ من نمی‌دونم چطور باید مشکلاتم رو مدیریت کنم. ☑️ من از پس مسائلم برنمیا...
IMG_20221129_111214.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

شکست آغاز موفقیت است

تاریخ زندگی بشریت بیانگر وجود یک قانون در نظام هستی است . قانون این است که برای رسیدن به قله های موفقیت باید شکست‌های مکرر را تجربه...