دوره آموزشی

photo_2023-02-08_02-26-34.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره ی -آموزش- علوم- 1 – کره ی زمین و خورشید ، روزها و فصل ها

این سری انیمیشن های علوم به محتواهای آموزشی مربوط به درس علوم دبستان به زبان انگلیسی می پردازد . در این ویدئو پیدایش روز ،ماه،سالل ف...