کاربر گرامی و ارجمند :

تلاش ما این است تا در جهت ارتقای دانش و فرهنگ اجتماعی آثار رایگان بیشتری را برای عموم مخاطبان عرضه کنیم اما با توجه به هزینه های قابل توجه ارائه خدمات زیرساختی و فنی سایت و همچنین تولید و عرضه آثار ، بی تردید هدیه حمایتی شما به ایمانا که از هیچگونه حمایت دولتی یا غیر دولتی برخوردار نیست ، نقش مهمی در جهت اینگونه خدمات خواهد داشت . اگر  آثار ما را برای جامعه مفید می دانید ،  از لطف کریمانه شما تشکر می کنیم .

بالا