ازدواج

IMG_20230120_233031.jpg
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

آیا عشق ها به نتیجه می رسند ؟

#انتخاب‌همسر ☑️ رابطه‌ای که از روی هوس‌های زودگذره با رابطه‌ای که به قصد ازدواج شکل گرفته، چه تفاوت‌هایی داره؟ ☑️ عشق یک‌طرفه و عشق...