سوالات جلسه خواستگاری : چگونه به میزان صداقت طرف مقابل پی ببریم ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

سوالات جلسه خواستگاری : چگونه خصوصیات فردی و شخصیتی طرف مقابل را کشف کنیم ؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
1,377 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر امیر مهرداد خسروی
بالا