استاد عالی|سخنرانی کوتاه و جذاب با عنوان اذیت کردن امام صادق (ع) در شب شهادت آن حضرت
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا