آموزش خیاطی از صفر – تکنیک دوخت پارچه کشی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آموزش دوخت کیف خرید مخصوص تازه کارها (آموزش گام به گام خیاطی)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
18,901 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا