لیست های پخش

film1 ویدئوپخش همه

آموزش فیلمسازی

آموزش فیلمسازی در این دوره آموزشی با مبانی و اصول فیلمسازی اعم از فیلمنامه نویسی تا فرایند ساخت فیلم آشنا می شوید  ...
tamezendegi16 ویدیوهاپخش همه

سلسله مباحث طعم زندگی

این سلسله مباحث دربرگیرنده توجه به نکاتی کاربردی د رمسیر زندگی است و بسیاری از چالشها و پرسشهای ذهنی را در باره مسایل فکری حادث شده...
photo_2022-12-18_17-04-36.jpg6 ویدیوهاپخش همه

مجموعه ” ساغر هستی “

مجموعه ساغر هستی ، دربرگیرنده سلسله مباحثی پیرامون سبک زندگی در جهان عصر حاضر است که در هر قسمت به یک موضوع می پردازد . ساغر به معنا...
photo_2022-12-25_09-10-538 ویدیوهاپخش همه

دوره آموزشی آرامش

این دوره به مساله مهم آرامش ذهن می پردازد. بی تردید همه تنشها ، ناآرامی ها ، اضطرابها ناشی از آشوب های ذهنی است و آرامش یافتن ذهن مو...
photo_2022-12-25_09-12-386 ویدیوهاپخش همه

دوره ذهن قدرتمند

این مجموعه یک دوره فوق العاده مفید و موثر برای علاقمندان به تقویت ذهن و موفقیت است . بی تردید اصلی ترین عامل توانمندی و قدرت انسان ب...