برچسب: کارافرینی

دوره یک ساله استادان نخبه نوبل
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:22:34

دوره یک ساله استادان نخبه نوبل

«نخبگان نوبل» نام دورهٔ آموزشی است که برای دومین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول‌آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت یک‌س...
[ID: nz-t6MUWurU] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:22:34

دوره یک ساله استادان نخبه نوبل

«نخبگان نوبل» نام دورهٔ آموزشی است که برای دومین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول‌آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت یک‌س...