برچسب: ذهن آگاهی

[ID: ho6NkY6pBtk] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:21:01

مایندفولنس و میکروبیوم: گفتگو با دکتر سید داور سیادت | اپیزود هشتم – فصل دوم

واقیعت این است که در داخل بدن و همچنین روی پوست ما تریلیون‌ها میکروارگانیسم از هزاران گونه مختلف وجود دارد که میکروبیوتا نامیده می‌ش...
[ID: ApBKQLqwK08] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 31:09

درونت را جستجو کن | بخش دوم

پس از انتشار شش اپیزود تخصصی درباره مایندفولنس با همکاری و حمایت اپلیکیشن مدیتیشن آرامیا تصمیم گرفتیم میزگردی آنلاین نیز در هفته آگا...
[ID: kd7cKlmM1EM] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 59:56

درونت را جستجو کن | بخش نخست

پس از انتشار شش اپیزود تخصصی درباره مایندفولنس با همکاری و حمایت اپلیکیشن مدیتیشن آرامیا تصمیم گرفتیم میزگردی آنلاین نیز در هفته آگا...