برچسب: تفسیر قرآن

حاجتی که خدا مستجاب نمی کند!
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:49

حاجتی که خدا مستجاب نمی کند!

لطفا نظرتون رو در مورد این ویدیو در کامنت بنویسید ان شالله سعی داریم نظرات شما رو به استاد میرباقری منتقل کنیم. همچنین اگر انتقاد و...
چرا وضع دنیای افراد بی دین بهتره؟
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 04:13

چرا وضع دنیای افراد بی دین بهتره؟

لطفا نظرتون رو در مورد این ویدیو در کامنت بنویسید ان شالله سعی داریم نظرات شما رو به استاد میرباقری منتقل کنیم. همچنین اگر انتقاد و...
تفسیر سوره حمد – جلسه دهم
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 29:33

تفسیر سوره حمد – جلسه دهم

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...
تفسیر سوره حمد – جلسه نهم
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 41:09

تفسیر سوره حمد – جلسه نهم

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...
تفسیر سوره حمد – جلسه هشتم
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 35:36

تفسیر سوره حمد – جلسه هشتم

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...
تفسیر سوره حمد – جلسه هفتم
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 36:42

تفسیر سوره حمد – جلسه هفتم

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...
تفسیر سوره حمد – جلسه ششم
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 38:42

تفسیر سوره حمد – جلسه ششم

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...