• تصویر پروفایل imanatv

  imanatv

  1 هفته, 4 روز قبل

  مگر می‌شود قلبی را بشکنی
  و قلبت شکسته نشود
  مگر می‌شود چشمی را گریان کنی
  و چشمت گریان نشود
  مگر می‌شود ذهنی را پریشان کنی
  و ذهنت پریشان نشود؟!

  هر چه به جهان بدهیم؛
  جهان همان را به ما خواهد داد
  خوبی بدهید تا خوبی دریافت کنید

0 از 5
تنظیمات 0

متوسط

گروه‌ها

آخرین ارسال ها

بالا