ایجاد پروژه

ایجاد پروژه

اگر شما پروژه ای دارید که تمایل دارید انجام آن را به سایر فریلنسر های متخصص فعال در سایت ایمانا واگذار کنید ، این فرم را تکمیل تا پس از تایید ، برای اطلاع عموم در سایت منتشر شود .
1 - لطفا در قسمت توضیحات ، بصورت گویا پروژه خودتان را به اختصار معرفی کنید . 2 - میانگین بودجه ای که برای انجام پروژه در نظر گرفته ایید را ذکر کنید تا فریلنسر ها بتوانند برای پذیرش پروژه شما بهتر تصمیم بگیرند . 3 - روش تماس خودتان را ذکر کنید تا علاقمندان با شما مرتبط شوند . مثل درج ایمیل ، تلفن تماس و یا هرگونه امکان ارتباطی مورد نظر .
یک معرفی کوتاه بنویسید .
1 -توضیحات مختصر در باره پروژه / 2 - بودجه انجام پروژه / 3 - تخصص مورد نیاز / 4 - ویژگی های مورد انتظار را بصورت لیست بنویسید .
تصویر پست(ضروری)
فرمت قابل قبول فایل: jpg, jpeg, png, gif.
یک تصویر تزیینی مرتبط برای پروژه خود آپلود کنید .
رضایت(ضروری)