محاوره عمومی در انگلیسی

Hossein Khosravi
اخرین بروزرسانی 03 / 06 / 1400
2 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

این دوره آموزشی ویدیویی برای افرادی که با مقدمات زبان انگلیسی آشنایی دارند و مایلند تا در جهت تقویت زبان خود اقدام کنند می تواند بسیار مفید باشد

برچسب ها

برنامه تحصیلی

37 درس

Course lessons

Lesson 100:09:10
Lesson 200:13:30
Lesson 300:00:00
Lesson 400:06:52
Lesson 500:20:15
Lesson 600:10:14
Lesson 700:00:00
Lesson 800:11:49
Lesson 900:10:29
Lesson 1000:08:09
Lesson 1100:05:09
Lesson 1200:00:00
Lesson 1300:00:00
Lesson 1400:00:00
Lesson 1500:00:00
Lesson 1600:04:54
Lesson 1700:00:00
Lesson 1800:00:00
Lesson 1900:00:00
Lesson 2000:12:10
Lesson 2100:00:00
Lesson 2200:10:30
Lesson 2300:11:39
Lesson 2400:12:53
Lesson 2500:07:28
Lesson 2600:20:15
Lesson 2700:11:24
Lesson 2800:20:56
Lesson 2900:15:31
Lesson 3000:00:00
Lesson 3100:09:04
Lesson 3200:10:21
Lesson 3300:12:48
Lesson 3400:05:30
Lesson 3500:05:29
Lesson 3600:18:16
Lesson 3700:07:40

مدرسین شما

Hossein Khosravi

0/5
2 دوره
0 دیدگاه
4 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

20,000 تومان

سطح
متوسط
سخنرانی
37 سخنرانی
زبان
انگلیسی