دوره ها

ما 18 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تکنیک های گفتگوی زوجین

5 درس
همه سطوح

یکی از شایع ترین و مبنایی تریت دلایل بروز اختلافات …

آنچه یاد خواهید گرفت
روش های صحیح طرح گلایه
روش های تاثیر گذاشتن بر همسر در گفتگو
روش های کاهش تنش در لحظه دعوا
مواضع گفتگو طرفین
تعریف موضع والد ، بالغ و کودک دورن

نقش اخلاق در موفقیت

2 درس
متوسط

این دوره به موضوع اهمیت توجه به رعایتهای اخلاقی در …

آموزش زبان انگلیسی کودکان

7 درس
مبتدی

این دوره ویژه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان زیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با زبان انگلیسی ویژه کودکان
لغت آموزی واژگان پرکاربرد
آشنایی با شعرهای کودکانه به زبان انگلیسی

مکالمه انگلیسی شنیداری – مقدماتی

33 درس
متوسط

این دوره بصورت ویدیو یی در دسترس شما قرارا دارد …

محاوره عمومی در انگلیسی

37 درس
متوسط

این دوره آموزشی ویدیویی برای افرادی که با مقدمات زبان …

دوره آموزشی آرامش

4 درس
همه سطوح

یکی از مشکلات امروزه جوامع مساله نا آرامی انسانهاست و …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت ذهن
شناخت قوانین مغز
شناخت مراحل گردش اطلاعات در مغز
شناخت انرژی ها
روش مدیریت ذهن
شناخت روش های معنوی برای ایجاد آرامش

پروانه ها ( ویژه دوران عقد )

6 درس
همه سطوح

این دوره دربرگیرنده آموزشهای مهمی است که موجب می شود …

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف