دوره دوره آموزشی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تکنیک های گفتگوی زوجین

5 درس
همه سطوح

یکی از شایع ترین و مبنایی تریت دلایل بروز اختلافات …

آنچه یاد خواهید گرفت
روش های صحیح طرح گلایه
روش های تاثیر گذاشتن بر همسر در گفتگو
روش های کاهش تنش در لحظه دعوا
مواضع گفتگو طرفین
تعریف موضع والد ، بالغ و کودک دورن

آموزش زبان انگلیسی کودکان

7 درس
مبتدی

این دوره ویژه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان زیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با زبان انگلیسی ویژه کودکان
لغت آموزی واژگان پرکاربرد
آشنایی با شعرهای کودکانه به زبان انگلیسی

دوره آموزشی آرامش

4 درس
همه سطوح

یکی از مشکلات امروزه جوامع مساله نا آرامی انسانهاست و …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت ذهن
شناخت قوانین مغز
شناخت مراحل گردش اطلاعات در مغز
شناخت انرژی ها
روش مدیریت ذهن
شناخت روش های معنوی برای ایجاد آرامش