دوره انگلیسی

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

مکالمه انگلیسی شنیداری – مقدماتی

33 درس
متوسط

این دوره بصورت ویدیو یی در دسترس شما قرارا دارد …

محاوره عمومی در انگلیسی

37 درس
متوسط

این دوره آموزشی ویدیویی برای افرادی که با مقدمات زبان …

رایگان

مکالمه شنیداری انگلیسی

7 درس
متوسط

این دوره متمرکز بر مهارت شنیداری زبان انگلیسی می باشد …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت لیسنینگ
آشنایی با کلمات کاربردی
تسلط به جملات مهم
کمک به بکارگیری جملات پرکاربرد