دوره فارسی

ما 11 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تکنیک های گفتگوی زوجین

5 درس
همه سطوح

یکی از شایع ترین و مبنایی تریت دلایل بروز اختلافات …

آنچه یاد خواهید گرفت
روش های صحیح طرح گلایه
روش های تاثیر گذاشتن بر همسر در گفتگو
روش های کاهش تنش در لحظه دعوا
مواضع گفتگو طرفین
تعریف موضع والد ، بالغ و کودک دورن

نقش اخلاق در موفقیت

2 درس
متوسط

این دوره به موضوع اهمیت توجه به رعایتهای اخلاقی در …

دوره آموزشی آرامش

4 درس
همه سطوح

یکی از مشکلات امروزه جوامع مساله نا آرامی انسانهاست و …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت ذهن
شناخت قوانین مغز
شناخت مراحل گردش اطلاعات در مغز
شناخت انرژی ها
روش مدیریت ذهن
شناخت روش های معنوی برای ایجاد آرامش

پروانه ها ( ویژه دوران عقد )

6 درس
همه سطوح

این دوره دربرگیرنده آموزشهای مهمی است که موجب می شود …

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف

دوره خودباوری و هدف

19 درس
همه سطوح

این دوره جامع سه دوره آموزشی هست که با ثبت …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت از انسان
ظرفیتها و قابلیتها
استعداد های انسانی
اهمیت بهره مندی از استعداد
تعریف علمی هدف
نحوه هدف گذاری در زندگی
شناخت فرایند عملیات مغز در یادگیری

دوره جامع روابط زوجین

12 درس
همه سطوح

دوره روابط زوجین ، یک دوره آموزشی جامع است که …

آداب معنوی دوران بارداری

11 درس
همه سطوح

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مراحل رشد جنین
آشنایی با فرایند رشد بعد از تولد
نکات مهم دوران جنینی
نکات مهم آغاز تولد