دوره انگلیسی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش زبان انگلیسی کودکان

7 درس
مبتدی

این دوره ویژه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان زیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با زبان انگلیسی ویژه کودکان
لغت آموزی واژگان پرکاربرد
آشنایی با شعرهای کودکانه به زبان انگلیسی

مکالمه انگلیسی شنیداری – مقدماتی

33 درس
متوسط

این دوره بصورت ویدیو یی در دسترس شما قرارا دارد …

محاوره عمومی در انگلیسی

37 درس
متوسط

این دوره آموزشی ویدیویی برای افرادی که با مقدمات زبان …

رایگان

مکالمه شنیداری انگلیسی

7 درس
متوسط

این دوره متمرکز بر مهارت شنیداری زبان انگلیسی می باشد …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت لیسنینگ
آشنایی با کلمات کاربردی
تسلط به جملات مهم
کمک به بکارگیری جملات پرکاربرد