محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مهارت

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف

آموزش عکاسی

7 درس
مبتدی

این دوره آموزش عکاسی به آموختن تکنیکهای مهمی در جهت …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت دوربین
تسلط به تنظیمات فنی دوربین
تنظیم زوایای عکاسی
تنظیم نور و رزولوشن دوربین