دوره دانش و مهارت

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دانش و مهارت

ما 6 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش زبان انگلیسی کودکان

7 درس
مبتدی

این دوره ویژه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان زیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با زبان انگلیسی ویژه کودکان
لغت آموزی واژگان پرکاربرد
آشنایی با شعرهای کودکانه به زبان انگلیسی

مکالمه انگلیسی شنیداری – مقدماتی

33 درس
متوسط

این دوره بصورت ویدیو یی در دسترس شما قرارا دارد …

محاوره عمومی در انگلیسی

37 درس
متوسط

این دوره آموزشی ویدیویی برای افرادی که با مقدمات زبان …

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف
رایگان

مکالمه شنیداری انگلیسی

7 درس
متوسط

این دوره متمرکز بر مهارت شنیداری زبان انگلیسی می باشد …

آنچه یاد خواهید گرفت
تقویت لیسنینگ
آشنایی با کلمات کاربردی
تسلط به جملات مهم
کمک به بکارگیری جملات پرکاربرد

آموزش عکاسی

7 درس
مبتدی

این دوره آموزش عکاسی به آموختن تکنیکهای مهمی در جهت …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت دوربین
تسلط به تنظیمات فنی دوربین
تنظیم زوایای عکاسی
تنظیم نور و رزولوشن دوربین