دوره ذهن و رفتار

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های ذهن و رفتار

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

نقش اخلاق در موفقیت

2 درس
متوسط

این دوره به موضوع اهمیت توجه به رعایتهای اخلاقی در …

دوره آموزشی آرامش

4 درس
همه سطوح

یکی از مشکلات امروزه جوامع مساله نا آرامی انسانهاست و …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت ذهن
شناخت قوانین مغز
شناخت مراحل گردش اطلاعات در مغز
شناخت انرژی ها
روش مدیریت ذهن
شناخت روش های معنوی برای ایجاد آرامش

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف

دوره خودباوری و هدف

19 درس
همه سطوح

این دوره جامع سه دوره آموزشی هست که با ثبت …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت از انسان
ظرفیتها و قابلیتها
استعداد های انسانی
اهمیت بهره مندی از استعداد
تعریف علمی هدف
نحوه هدف گذاری در زندگی
شناخت فرایند عملیات مغز در یادگیری

تغییر و موفقیت سطح ( 1 و 2 )

44 درس
همه سطوح

این دوره برای تمام کسانی که در ایجاد تغییر در …

آنچه یاد خواهید گرفت
سازمان دهی نظام فکری در جهت ایجاد تغییر در زندگی