لوگوی کانال

کانال ذهن و رفتار

[ID: 8IrGZFDayI4] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:02:55

اپیزود دوم برنامه گیجگاهی: کتاب سقوط اثر آلبر کامو | گفتگو با دکتر جواد حاتمی و جناب علیرضا توانا

به دنبال استقبال مخاطبان رسانه برینکست از نخستین اپیزود برنامه گیجـ‌گاهی، تصمیم گرفتیم با همکاری مرکز شناخت دومین اپیزود این برنامه...