خود سازی ( Y )

اگه تو دوراهی موندی و نمیتونی تصمیم بگیری ،حتماا این ویدیو رو ببین 🛑
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 13:05

اگه تو دوراهی موندی و نمیتونی تصمیم بگیری ،حتماا این ویدیو رو ببین 🛑

گاهی وقتا تصمیم گرفتن بین دو چیز بسیار کاره سختیه ،تا حالا شده تو دوراهی بمونین ؟ این ویدیو میتونه به شما کمک کنه تا تصمیم درست رو ب...