یوتیوب

همسرم مشکل اعصاب و روان داره
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 06:05

همسرم مشکل اعصاب و روان داره

عضویت در کانال و مشاهده ویدیوی های بیشتر از دکتر سید محسن میرباقری : https://www.youtube.com/channel/UCfu7WG6iDpK4Im7sjZUWpoQ?sub_co...
دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 5
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 37:17

دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 5

دوره “اندیشه یابی از قرآن کریم” چیست؟ قرآن کتاب فکر است، کتاب احساس و قلب و کتاب عمل است. قرآن هم راه‌های سلامت را به ما...
دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 4
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 37:07

دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 4

دوره “اندیشه یابی از قرآن کریم” چیست؟ قرآن کتاب فکر است، کتاب احساس و قلب و کتاب عمل است. قرآن هم راه‌های سلامت را به ما...
دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 3
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 37:49

دوره اندیشه یابی از قرآن – جلسه 3

دوره “اندیشه یابی از قرآن کریم” چیست؟ قرآن کتاب فکر است، کتاب احساس و قلب و کتاب عمل است. قرآن هم راه‌های سلامت را به ما...