دین و اندیشه

tQHbzLmmXeFMnceTfvtq_29_5f052ec06db24a2f40d2b7b3eb481476_image
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

بهائیت شناسی (2)

⁣اعضای بیت العدل معصوم اند ولی دروغ هم می گویند جهت حمایت از عرضه آثار رایگان کلیک کنید...
7TwLrLX6UsMbazhnXwje_29_cf42fabd10529b590edd75ff58756a04_image
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

بهائیت شناسی (1)

⁣علی محمد شیرازی از ادعای پیامبری تا خدایی که اعدام شد. جهت حمایت از عرضه آثار رایگان  کلیک کنید  ...
photo_2023-09-19_11-25-21
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

مستند ” در غیاب خدا “

مستند ” در غیاب خدا ” آیا انسان یتیم کیهانی است ؟ در این مستند به تبیین یک حقیقت عقلانی پرداخته می شود تا هر بیننده ایی...