خانواده ( یوتیوب )

خصوصی: [ID: qiyN6YoQjts] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:48:37

رازهای آرامش : معنویت در دوران پست‌مدرن ! نسبت معنویت و آرامش چیست ؟ آیا هر معنویتی آرامش است ؟

در این گفتگو بحث مهمی درباره معنویت و عرفان های کاذب در مدرنیته و پسامدرن مورد تحلیل قرار می گیرد . پاسخ به سوالات مهمی مثل رابطه آر...
خصوصی: [ID: IQQ4pghNdS0] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 12:50

دنیای ذهن و انرژی های چهارگانه موثر در رفتار انسان

ذهن انسان در شرایط و حالات مختلف ، بر روی موج فرکانس های مختلفی قرار میگیرد که بواسطه آن ها موجب بروز یکی از انرژی های چهارگانه آلفا...
خصوصی: [ID: 7j6cbY99KHg] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 09:01

نقش تلقین و تکرار در رفتار سازی بر اساس قوانین مغز

یکی از موارد مهم در تغییر رفتار ها ، آشنایی با قوانین مغز انسان است تا بر اساس شناخت آنها و بهره گیری از قابلیتهای ضمیر ناخودآگاه ،...
خصوصی: [ID: f8c5xFA_84Q] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 13:19

آیا آفرینش نقص دارد ؟ چرا حتی اگر آسایش داریم اما آرامش نداریم ؟ مشکل کجاست ؟

مسأله مهم امروز بشر در گستره جهان یافتن پاسخ به این سوال است که چگونه آرامش داشته باشد ؟ و چرا با همه پیشرفت دانش و علم بشری و رسیدن...
خصوصی: [ID: 99Rin2CGJoM] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 04:40

شگفتیهای آفرینش : عظمت آسمانها با نگاهی بر قرآن کریم

در این ویدیو نگاه مطابقتی قابل توجهی نسبت به عظمت و شگفتیهای آسمانها و اشارات قرآنی توسط دکتر سید حسین امیدیانی بیان می گردد . علم ن...
خصوصی: [ID: loPQO-KFMNM] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 14:41

شگفتیهای آفرینش : آیا عمر انسان فرصت کشف هستی را می دهد ؟

تماشای این ویدیو را از دست ندهید . با دقت در مباحث این ویدیو جلوه ای دیگر از شگفتیهای نظام آفرینش توسط دکتر امیدیانی ، متخصص علم اخت...
خصوصی: [ID: VzYHOmuA1Bo] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 10:55

شگفتیهای آفرینش : آیا فرازمینی ها وجود دارند ؟ / سرعت حرکت ما در لحظه چقدر است ؟

آیا در قرآن اشاره ای به موجودات فرازمینی شده است و آیا غیر از انسان که در کره زمین زندگی می کند ، امکان این وجود دارد که موجودات دیگ...
خصوصی: [ID: x4QOgBLLsZI] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 07:51

شگفتیهای آفرینش : نظم کیهانی در آسمانها بینظیر است

یکی از شگفتیهای آفرینش در آسمانها دیده میشود . نظم کیهانی یکی از مسایل بینظیر خلقت است که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است . در این...