شرح دعای مکارم الاخلاق درخواست اصلاح نفس از خداوند متعال سخنرانی آیت الله ناصری
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question