سمت خدا ویژگی های یاران حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیانات حجت الاسلام دکتر رفیعی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question