جایگاه اهل بیت علیهم السلام شرح فرازهایی از خطبه ۲۳۹ سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question