احکام شرعی عده در طلاق دائم بیانات حجت الاسلام رنجبر
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question