نحوه دوخت درزهای منحنی، کجا باید چرت و کجا باید چاک زد (آموزش خیاطی از صفر)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

پاک دوزی و سردوز بدون چرخ سردوز

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
4,583 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا