مشاور یا مدرس شوید

در صورت برخورداری از شرایط زیر می توانید به جمع همکاران مدرس یا مشاور ایمانا بپیوندید :

یک – برخورداری از تخصص و تجربه لازم در حوزه فعالیتهای ایمانا.

دو – برخورداری از صلاحیت و مدارک علمی مقتضی  در زمینه ای که می توانید تدریس کنید یا  مشاوره دهید .

سه – برخورداری از مجوز های رسمی برای امور مرتبط با مشاوره هائی که بر اساس قوانین نیازمند داشتن این مجوزها از سازمان های معتبر و رسمی می باشد .

زمینه های فعالیت ایمانا : شامل تمام رشته ها و تخصص هایی می گردد که موجب ارتقای سطح توانگری افراد در زندگی شود و همچنین مغایرتی با قوانین و ضوابط فرهنگی و آموزشی کشور نیز نداشته باشد . 

چنانچه از شرایط عمومی فوق الذکر برخوردار هستید درخواست همکاری خودتان را از طریق تیکت به پشتیبانی ایمانا ارسال فرمایید . پس از بررسی درخواست شما و مطابقت داشتن آن با رویکرد فرهنگی و آموزشی ایمانا و در نهایت تایید آن ، پنل مشاوره  شما در سایت فعال می گردد .