فرم ایجاد رویدادهای حضوری

فرم ایجاد رویدادهای حضوری

فرم ایجاد رویداد

  • شما می توانید سمینارهای حضوری ، جلسات عمومی ، کلاسهای حضوری و هرگونه رویداد خودتان را در سایت ایمانا درج کنید . برای ایجاد رویداد نیاز به هیچگونه پرداخت هزینه نیست اما در صورت فروش بلیط رویداد معادل 10 درصد از فروش بلیط در مرحله تسویه حساب به عنوان کارمزد کسر می گردد . در صورت تمایل به برگزاری جلسات و رویدادهای آنلاین لازم است فرم مربوط به وبینار را تکمیل کنید .
  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
  • هرامکان را در گزینه مستقل درج کنید مثل پذیرایی ، عرضه کتاب یا ...
  • Accepted file types: jpg, Max. file size: 2 MB.
    عکسی که مایلید در صفحه رویداد نمایش داده شود .