ضوابط و شرایط همکاری به عنوان مدرس یا مشاور

ضوابط و شرایط همکاری به عنوان مدرس یا مشاور

شرایط عمومی :

  1. برخورداری از صلاحیتهای علمی و تجربی بر اساس نوع حوزه فعالیت به عنوان مشاور یا مدرس
  2. داشتن مجوز و مدرک معتبر رسمی برای خدمات آموزشی یا مشاوره در زمینه های درمانی یا اعتقادی

ضوابط همکاری :

  1. 10 درصد از هرگونه تراکنش مربوط به عرضه دوره های آموزشی اعم از ویدئویی یا وبیناریا رویداد به عنوان کارمزد به سایت ایمانا تی وی تعلق دارد که هنگام تسویه حساب این مبلغ کسر و مابقی به کارت یا حساب بانکی اعلام شده توسط همکار واریز می گردد .
  2. هنگام پذیرش درخواست شما به عنوان همکار ، مبلغ 300 هزار تومان به عنوان امانت ، توسط شما پرداخت می شود که این مبلغ در طول مدت همکاری شما با سایت نزد ما خواهد بود و چنانچه هر زمان رابطه همکاری شما با ایمانا تی وی قطع شد ، در صورتی که در طی مدت همکاری رفتاری مغایر به ضوابط همکاری که موجب آسیب احتمالی به اعتبار سایت مشاهده نشود ، عین این مبلغ بصورت کامل به شما مسترد می گردد .
  3. چنانچه دوره های عرضه شده ویدئویی همکار در سایت ناقص باشد و تعهدات اعلامی برای عرضه دوره رعایت نشود ، تسویه هر درآمد ناشی از فروش دوره منوط به تکمیل بودن دوره در سایت و انجام تعهدات کامل همکار خواهد بود .
  4. عرضه کنندگان دوره ها موظف هستند تا حداکثر طی 48 ساعت ، تیکتها و سوالات کاربران خود را پاسخ بدهند .
  5. چنانچه حسب اوقات تنظیمی شما برای امور مشاوره یا تدریس خصوصی منجر به رزرو مشتری شود و همکار در زمان رزرو بدون اطلاع و هماهنگی قبلی غیبت داشته باشد ، 50 درصد هزینه مشاوره از محل سپرده امانت نزد سایت به عنوان جریمه کسر خواهد شد و همکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
  6. رعایت شئون اسلامی و حفظ حریم خصوصی کاربران و مشتریان توسط همکار الزامی می باشد .
  7. هرگونه ارتباط خارج از سایت ایمانا تی وی با کاربران و مشترین سایت اکیدا ممنوع است و در صورت عدم رعایت آن توسط همکار ، ضمن مسدود شدن پنل فعالیت ، کل مبلغ سپرده نزد سایت به عنوان جریمه به سایت تعلق خواهد یافت .