سمت خدا شناخت حضرت امیرالمومنین علیه السلام از کتاب شریف نهج البلاغه ۳
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا