سمت خدا توجه حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال در مراحل مختلف بیانات حجت الاسلام عابدینی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا