دعاهای قرآنی توضیح دعای ربّنا انّنا سمعنا مناد ینادی للایمان بیانات حجت الاسلام رفیعی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا همسرم به من خیانت می کند ؟

لغو
بالا