حدیث امام صادق علیه السلام کسی که دو روزش مساوی باشد بیانات آیت الله جاودان
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا