تعرفه

فرصت باقیمانده تا پایان تخفیف

اقتصادی

یک ماهه

یک ماهه
30
هزار تومان
 • بسته اقتصادی
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نامحدود به بانک سوال
 • دسترسی به آزمونها : ندارد
 • دسترسی به دوره های آموزشی : ندارد
 • شرکت در وبینارهای ویژه مشترکین : ندارد
 • تخفیف مشاوره : ندارد
دسترسی دوره

یک ماهه

یک ماهه
100
هزار تومان
 • قیمت پایه
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نامحدود به بانک سوال
 • دسترسی نامحدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • شرکت در وبینارهای ویژه مشترکین
 • %10 تخفیف مشاوره
انتخاب محبوب همه

سه ماهه

سه ماه
285
هزار تومان
 • %5 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترس نامحدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %15 درصد تخفیف مشاوره

شش ماهه

شش ماه
540
هزار تومان
 • %10 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %20 درصد تخفیف مشاوره

یکساله

سالانه
960
هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %25 درصد تخفیف مشاوره

وبینارهای اختصاصی فامیلی ویژه خانواده هایی است که مایلند تا ایمانا دوره هایی را  برای جمع بستگان خود را بصورت اختصاصی برگزار کنند .

تذکر مهم : لطفا بعد از پرداخت اینجا را کلیک و فرم را تکمیل و ارسال فرمایید !

تک جلسه

ویژه یک خانواده
یک جلسه
500
هزار تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 6 نفر با یک کانکشن
 • زنده ویدئویی
 • هرجلسه 2 ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدیویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر
 • فاقد اپلیکیشن و تلویزیون اختصاصی

تک جلسه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
یک جلسه
1
میلیون و 200 تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 30 نفر به 30 کانکشن
 • زنده ویدئویی
 • هرجلسه 2 ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدئویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر
 • فاقد اپلیکیشن و تلویزیون اختصاصی
انتخاب محبوب همه

ترم یکماهه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
جمعا
4
میلیون و 80 هزار تومان
 • %15 تخفیف
 • شامل 4 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی فامیلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 15 گیگا بایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی فامیلی در صفحه
 • تلویزیون اختصاصی فامیلی
 • اپلیکیشن موبایل اختصاصی

ترم سه ماهه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
جمعا
11
میلیون 520 هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • شامل 12 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 30 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی فامیلی در صفحه
 • تلویزیون اختصاصی فامیلی
 • اپلیکیشن اختصاصی موبایل

 

این تعرفه ویژه شرکتها و موسساتی است که مایلند تا ایمانا برای پرسنل آنها بطور اختصاصی  دوره های آموزشی بصورت وبینار طراحی و برگزار کند . روز ، ساعت ، موضوع و اساتید بر اساس توافق تنظیم می گردد .

تک جلسه

یک جلسه
2
میلیون تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 30 نفر
 • زنده ویدئویی
 • دو ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدیویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر
 • فاقد تلویزیون و اپلیکیشن اختصاصی
انتخاب محبوب همه

ترم یکماهه

جمعا
7
میلیون و 200 هزار تومان
 • %10 تخفیف
 • شامل 4 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 15 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو
 • اپلیکیشن اختصاصی موبایل

ترم سه ماهه

جمعا
20
میلیون و 400 هزار تومان
 • %15 تخفیف
 • شامل 12 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حد اکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 30 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو
 • اپلیکیشن موبایل اختصاصی

ترم شش ماهه

جمعا
38
میلیون 400 هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • شامل 24 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 50 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو
 • اپلیکیشن موبایل اختصاصی

تعرفه های این بخش برای کاربرانی است که مایلند تا بصورت شخصی یا برای موسسه و شرکت خود وبینارهای مورد نظرشان را برگزار کنند و صرفا زیر ساخت فنی نیاز دارند . پس از خرید بسته امکانات برای شما تنظیم می گردد .

تک جلسه

قابل تمدید
یک جلسه
60
هزار تومان
 • مدت زمان : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدیو ، صوت
انتخاب محبوب همه

4 جلسه

%5 تخفیف
جمعا
228
هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت

10 جلسه

%10 تخفیف
جمعا
540
هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 تفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت

30 جلسه

%15 تخفیف
جمعا
1
میلیون و 530 هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FUL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت

این امکان ویژه مدرسین در سایت می باشد که بخواهند از فضای سرور ایمانا برای آپلود و ذخیره فایل های آموزشی خود استفاده کنند . اما چنانچه فایلهای  شما در سرور دیگری آپلود می شود و لینک آن را در دوره ها قرار می دهید نیاز به تهیه این بسته ها نیست .

10 گیگا بایت

فضا جهت آپلود فایل های دوره
سالیانه
180
هزار تومان
 • آپلود مستقیم داخل پنل سایت
 • پهنای باند : Mbit/s 10
 • ترافیک ماهانه نامحدود
انتخاب محبوب همه

30 گیگا بایت

فضا جهت آپلود فایل های دوره
سالیانه
432
هزار تومان
 • آپلود مستقیم داخل پنل سایت
 • پهنای باند : Mbit/s 10
 • ترافیک ماهانه نا محدود

50 گیگا بایت

فضا جهت آپلود فایل های دوره
سالیانه
708
هزار تومان
 • آپلود مستقیم داخل پنل سایت
 • پهنای باند : Mbit/s 10
 • ترافیک ماهانه نا محدود

100 گیگا بایت

فضا جهت آپلود فایل های دوره
سالیانه
900
هزار تومان
 • آپلود مستقیم داخل پنل سایت
 • پهنای باند : Mbit/s 10
 • ترافیک ماهانه نا محدود

دسترسی بسته های اشتراک

0 +

پادکست آموزشی
علمی و کاربردی

0 +

ویدئوی آموزشی
علمی و کاربردی

0 +

پاسخ آماده صوتی و ویدئویی
در بانک سوال

0 +

دهها مقاله علمی و آموزشی
اختصاصی ایمانا

20 0 +

آزمون های آنلاین
ارزیابی توانگری شخصی

وبینار چیست و چگونه برگزار می گردد ؟

جلسات آموزشی آنلاین ویدئویی هست که تمام شرکت کنندگان با دوربین و میکروفون خود امکان اتصال به جلسه داشته و مدرس آموزش خود را به صورت زنده و ویدئویی عرضه می کند و دانشجویان امکان پرسش و پاسخ زنده را خواهند داشت .

امکانات پیشرفته ایی همچون نمایش ویدئو ، صوت ، پاورپوینت ، عکس و … در اختیار مدرس می باشد و این شرایط نیز مهیاست تا بیش از یک مدرس از هرنقطه در دنیا به جلسه ملحق و دوره توسط چند مدرس برگزار گردد.

صفحه اختصاصی و امکانات آن چیست ؟

برخی از بسته ها شامل صفحه اختصاصی هستند . این صفحات با طراحی بسیار زیبا با یک رمز ورود مسدود شده است تا صرفا شرکت کنندگانی که خودتان مایل به حضور در این صفحه هستند با داشتن این رمز به صفحه وارد شوند .

در این صفحه امکانات زیر قرار دارد :

 1. پیام مدیر جلسه ( خودتان )
 2. درج لینک صفحات اجتماعی مدیر جلسه مثل اینستاگرام ، تلگرام و … برای ارتباط بیشتر با دانشجویان دوره 
 3. یک تلویزیون اینترنتی که بصورت زنده و 24 ساعته استریم می کند و تمام ویدئوی های جلسات آموزشی یا هرآنپه مورد نظر خودتان باشد در آن به نمایش در می آید.
 4. بخش اطلاع رسانی آموزشی نسبت به جلسات بعدی و …
 5. آرشیو ویدئویی تمام جلسات برگزار شده .
 6. حفظ امکان صفحه اختصاصی و محتوای آن برای حداقل یکسال که در صورت تمایل شما می تواند مدت آن بطور نامحدود و سالیانه تمدید گردد. این امکان فرصت مناسبی برای کسانی است که بعدا بخواهند به دوره ملحق و سوابق دروس گذشته را در اختیار داشته باشند .

مشاهده نمونه صفحه اختصاصی

مدیریت صفحه اختصاصی چگونه است ؟

محتوای مندرجات صفحه با تصمیم خودتان است ه تمام توقعات مورد نظرتان در بخش فرم سفارشات داخل صفحه برای پشتیبانی فنی ایمانا ارسال و به روز رسانی می شود .

وضعیت محتوای آرشیو شده بعد از اتمام قرارداد چگونه می شود ؟

در پایان قرارداد بسته ، با درخواست شما این امکان وجود دارد تا لینک دانلود دوره های برگزار شده دراختیارتان قرار گیرد تا فایلها را حداکصر به مدت یکهفته دانلود کنید .