تعرفه وبینار های پرسنلی

تعرفه وبینار های پرسنلی

تک جلسه

یک جلسه
2
میلیون تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 30 نفر
 • زنده ویدئویی
 • دو ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدیویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر
انتخاب محبوب همه

ترم یکماهه

جمعا
7
میلیون و 200 هزار تومان
 • %10 تخفیف
 • شامل 4 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 15 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو

ترم سه ماهه

جمعا
20
میلیون و 400 هزار تومان
 • %15 تخفیف
 • شامل 12 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حد اکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 30 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو

ترم شش ماهه

جمعا
38
میلیون 400 هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • شامل 24 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی پرسنلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 50 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی آموزشی به پرسنل
 • تلویزیون اختصاصی آموزشی با درج لوگو