تعرفه وبینارهای فامیلی

تعرفه وبینارهای فامیلی

تک جلسه

ویژه یک خانواده
یک جلسه
500
هزار تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 6 نفر با یک کانکشن
 • زنده ویدئویی
 • هرجلسه 2 ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدیویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر

تک جلسه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
یک جلسه
1
میلیون و 200 تومان
 • قیمت پایه
 • شامل 1 جلسه در زمان توافقی
 • ظرفیت : حد اکثر 30 نفر به 30 کانکشن
 • زنده ویدئویی
 • هرجلسه 2 ساعت
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • دریافت فایل صوتی و ویدئویی بعد از وبینار
 • استاد : 1 نفر
انتخاب محبوب همه

ترم یکماهه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
جمعا
4
میلیون و 80 هزار تومان
 • %15 تخفیف
 • شامل 4 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی فامیلی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 15 گیگا بایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی فامیلی در صفحه
 • تلویزیون اختصاصی فامیلی

ترم سه ماهه

ویژه چند خانواده از یک فامیل
جمعا
11
میلیون 520 هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • شامل 12 جلسه زنده 2 ساعته
 • ظرفیت : حداکثر 100 نفر با 100 کانکشن
 • صفحه اختصاصی رمزدار یکساله
 • آرشیو یکساله جلسات با 30 گیگابایت فضا
 • امکان پرسش و پاسخ شرکت کنندگان
 • بخش ویژه اطلاع رسانی فامیلی در صفحه
 • تلویزیون اختصاصی فامیلی