تعرفه فضای آپلود اساتید

تعرفه فضای آپلود اساتید

تک جلسه

قابل تمدید
یک جلسه
60
هزار تومان
 • مدت زمان : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدیو ، صوت
انتخاب محبوب همه

4 جلسه

%5 تخفیف
جمعا
228
هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت

10 جلسه

%10 تخفیف
جمعا
540
هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 تفر
 • سیستم پیشرفته زوم FULL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت

30 جلسه

%15 تخفیف
جمعا
1
میلیون و 530 هزار تومان
 • مدت زمان هر جلسه : 2 ساعت
 • ظرفیت شرکت کنندگان : تا 100 نفر
 • سیستم پیشرفته زوم FUL HD
 • امکان ضبط صوتی و ویدئویی
 • امکان فروش فایل ضبط شده وبینار در ایمانا
 • درگاه پرداخت با کارمزد 3% ( انتخابی )
 • بدون نیاز عضویت افراد در ایمانا ( انتخابی )
 • امکان حذف لوگو و سربرگ ایمانا ( انتخابی )
 • امکان عرضه پاورپوینت ، ویدئو ، صوت