بث مباشر من حرم الإمام الرضا ع _ قراءة دعاء أبي حمزه ثمالي (الحاج محمود كريمي)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا