اگر در نماز و سایر عبادت ها تمرکز نداری …
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

در قنوت نماز برای امام زمان (عج) دعا کنید

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
10,460 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر سید محسن میرباقری
بالا