اصول پایگاه داده و اس کیو ال استاد حمیدرضد صادقیان ـ قسمت سوم: پیش‌نیازها و سرفصل‌های دوره
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا