آموزش معادلات دیفرانسیل – جلسه 21 – عامل انتگرال‌ساز (مثال ۳) و معرفی معادلات برنولی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Ali Ghelich – Sobh-e Ghadir | علی قلیچ – صبح غدیر

لغو
بالا