آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی – استاد ریحانه اخواص، قسمت 5: یادگیری دو حرف اضافه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

(روابط زوجین) وقتی همسرت دیر میاد خونه

لغو
بالا