آموزش دوخت با چرخ خیاطی مخصوص تازه کارها (درس پنجم آموزش خیاطی از پایه)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آموزش برش پارچه (آموزش خیاطی از پایه)

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
19,589 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا